Your qualified partner in

all spheres of hygiene at work and household

 

PROFI S d.o.o.
Tavčarjeva ulica 2
SI-2310 Slovenska Bistrica
Tel.: + 386 ( 0 ) 2 818 17 40
Fax: + 386 ( 0 ) 590 30 295 E-mail: profi-s@profi-s.si

 

 

 

 

Vaš kompetentni partner

na vseh področjih higiene pri delu in v gospodinjstvu

 

 

 

 

Vaš kompetentni partner

na svim područjima higijene na poslu i u domačinstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prodajni program: